زیبا

کاری که من کردم

چیزی که بود

شاید یکم من قرمزش کردم یا از بی جونی درش اوردم اما یکم بهتر شده نه؟؟؟

راستی به مطلب پایینی این سر بزنید

/ 4 نظر / 12 بازدید
یاسمن

افرین قشنگ شده

نسترن

بسیار زیبا

نسترن

خیلی قشنگ شده