چند...

 

میترسم

                   میترسم انقدر دوستت بدارم که

                                                              خدا هم شک کند که 

                                                                                        اغاز عشق از ادم حوا بود 

                       یا از ما 

 

 

 

الزایمر میتواند بهترین بیماری جهان باشد

                                                            تا هر ثانیه یادم نیوفتد که نیستی

ما دختریم! 

                         صدامون جیغ

                                           رژ هامون جیغ 

                                                                میریم رو اعصاب مثل تیغ                                                       

/ 1 نظر / 17 بازدید